Yhteisöllisen toimintaympäristön kehityshanke

Created with Sketch.

Hankkeen nimi: Yhteisöllisen toimintaympäristön kehityshanke.

Toteutusaika: 1.11.2018-31.10.2019

Hankkeessa luodaan toimintaympäristö, jossa kehitetään uusia joustavia toimintamalleja jatkuvasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Luodut ja pilotoitavat toimintamallit sisältävät erilaisia kasvupolkuja ja -mahdollisuuksia niin yksilöille, start-up:lle kuin pk-yrityksille.

Yritysmuotona InnoOk:ssa on osuuskunta, kehitämme myös osuuskunta toimintaa hankkeen aikana.