BusinessOulun yrityspalveluseteli

Created with Sketch.

InnoOk on BusinessOulun Yrityspalvelusetelin palveluntuottaja. InnoOk tarjoaa seuraavia palveluja:

 

INNOVOINTI JA LIIKETOIMINNAN TOISTUVA KEHITTÄMINEN

Kun yrityksesi nykyinen liiketoimintamalli ei tuota haluamaasi tulosta, on aika muokata – tai jopa muuttaa sitä.

Liiketoiminnan käyttökelpoisuuden jatkuva tarkastelu ja sen toistuva uudistaminen tarjoavat yrityksellesi mahdollisuuden saavuttaa haluamasi menestymisen. Innovointi ja yhteiskehittäminen tarjoavat työkalut liiketoiminnan toistuvaan kehittämiseen.

Palvelu:

  1. Palvelupaketin aloituskokous yrityksessä: havaitut liiketoimintaan liittyvät tavoitteet, haasteet ja ongelmat nykyisessä liiketoimintaympäristössä
  2. Liiketoiminnan Innovointityöpaja 1: liiketoimintamallien kehittäminen, yrityksen tukena kolme liiketoiminta-asiantuntijaa (toistuva uudistumisen/kehittämisen metodi, Business Model Canvas metodi)
  3. Vaihtoehtoisten liiketoimintamallien pitsaus InnoOK:n jäsenistölle sekä palautteiden ja ideoiden kokoaminen (yhteiskehittämisen metodi)
  4. Liiketoiminnan Innovointityöpaja 2: liiketoimintamallien jatkokehittäminen yrityksessä
  5. Kiinnostavimman liiketoimintamallin valinta ja käyttöönottosuunnittelun aloittaminen (Business Model Canvas metodi)
  6. Palvelu toteutetaan yrityksen kanssa yhteisesti sovittavalla aikataululla. Asiantuntijat nimitetään tapauskohtaisesti.

Hinta 5000e

 

VERKOSTOITUMINEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUKENA

Verkostoituminen avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen, kasvuun ja uudistumiseen. Toimivat ja ajantasaiset verkostot tukevat ja edistävät yrityksen innovaatiotoimintaa ja liiketoiminnan toistuvaa kehittämistä.

Löydä oma asemasi yritysverkostoissa ja arvoketjuissa tai aloita uuden verkoston aikaansaaminen.

InnoOK:n tarjoama palvelu sisältää 4 työpajaa:

Työpaja 1: Tunnistetaan yrityksen verkostoitumisen tarpeet ja mahdollisuudet, analyysi nykytilasta ja toimintaprosesseista

Työpaja 2: Toimenpiteet verkostojen löytämiseksi

Työpaja 3: Toteutussuunnitelma oman verkoston rakentamiseksi

Työpaja 4. Yrityksen nykyisen liiketoiminnan tarkastelu ja muokkaaminen verkostostrategian hyödyntämiseksi

Palvelu toteutetaan yrityksen kanssa yhteisesti sovittavalla aikataululla.

Hinta 4000e

HAASTEESTA IDEAAN, IDEASTA KONKRETIAAN!

Fasilitoitu ideointityöpaja. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen haetaan uusia, tuoreita ratkaisuja haasteisiin, jotka liittyvät tuotteisiin, palveluihin, tiloihin, organisaatioon tai vaikkapa strategiaan. Osallistavassa yhteistoimintatyöpajassa opetellaan määrittelemään ongelmia ja parannuskohteita sekä hakemaan niihin ratkaisuja tekemällä, keskustelemalla ja dokumentoimalla. Tavoitteena on määritellä parannuskohde ja löytää siihen alustava ratkaisu, jota voidaan lähteä jalostamaan.

Hinta 2000e

KATSO TARKEMMAT TIEDOT BUSINESSOULUN YRITYSSETELISTÄ:  
HTTPS://PARASTAPALVELUA.FI/YRITYS/HANKKEET/KASVUNSETELIT