Palvelut yrityksille ja organisaatioille

Created with Sketch.

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
JA KASVU -VALMENNUS

Valmennus on tarkoitettu toimivalle PK-yritykselle, jossa koetaan, että nykyinen liiketoiminta ei saavuta yrityksen odottamia tavoitteita ja tulostasoa. Alla esimerkki Liiketoiminnan Kehittäminen ja Kasvu -valmennuksesta, jonka kesto on n. 4-6 kk.

Räätälöimme hintatarjouksen tarpeisiinne sopivaksi. 

Pyydä hintatarjous!

INNOVAATIOVALMENNUS

Tarjoamme räätälöitäviä innovaatiovalmennuksia. Olemme pitäneet 4-6 viikon kestoisia valmennuksia ja olemme valmiita pitämään lyhimmillään myös viikon mittaisia koulutuksia. Sisältöinä esimerkiksi business model canvas, lean canvas, megatrendit, verkostoituminen, henkilöbrändäys, ideointi, palvelumuotoilu.

Tutustu aiempiin valmennuksiinKysy lisää ja pyydä tarjous!

ALOITTAVA YRITYS DIGI- JA PRINTTIMEDIAAN

Olemme auttaneet aloittavia yrityksiä ottamaan ensi askelia digitaalisissa ympäristöissä. Ota yhteyttä, jos digin mahdollisuudet mietityttävät tai sisällöntuotanto takkuaa. Voimme auttaa esim. verkkosivujen suunnittelussa ja kehityksessä tai vaikkapa appsien protoilussa. Lisäksi teemme logo- ja käyntikorttisuunnittelua, esitteitä ja esityspohjia yritysilmeesi kirkastamiseksi. Tarjoamme valokuvausta ja tekstintuotantoa. 

Hinnat
Tuntihinta 55 e alv.
Paketit alkaen 250 e alv.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

ERÄTAUKO – FASILITOITU KESKUSTELU

Hei, nyt me ymmärretään! Erätauko -keskustelu tähtää aiheen, toisten ihmisten tai itsensä parempaan ymmärtämiseen, ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin.

Huuto seis! Erätauko on Sitran kehittämä toimintamalli käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Koska eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tuodaan mukaan tasavertaisina keskustelijoina, parhaimmillaan vuorovaikutuksesta syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Haluatko järjestää keskustelun? InnoOk on asiantuntijayhteisö. Tasavertainen kohtaaminen ja yksilölisten kokemusten ymmärtäminen ovat arvomaailmamme keskiössä. InnoOk:lla on valmiudet järjestää, suunnitella ja toteuttaa Erätauko-keskusteluja sekä raportoida keskustelun lopputuloksista. Olemme järjestäneet, suunnitelleet ja toteuttaneet useita Erätauko-dialogeja eri aiheista. Keskusteluissa on ollut mukana 15 – 40 henkilöä yhdellä kertaa.

Jos kiinnostuit Erätauosta, ota yhteyttä! 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

INNOVOINTI JA LIIKETOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN

Kun yrityksesi nykyinen liiketoimintamalli ei tuota haluamaasi tulosta, on aika muokata – tai jopa muuttaa sitä.

Liiketoiminnan käyttökelpoisuuden jatkuva tarkastelu ja sen toistuva uudistaminen tarjoavat yrityksellesi mahdollisuuden saavuttaa haluamasi menestymisen. Innovointi ja yhteiskehittäminen tarjoavat työkalut liiketoiminnan toistuvaan kehittämiseen.

Palvelu:
1. Palvelupaketin aloituskokous yrityksessä: havaitut liiketoimintaan liittyvät tavoitteet, haasteet ja ongelmat nykyisessä liiketoimintaympäristössä
2. Liiketoiminnan Innovointityöpaja 1: liiketoimintamallien kehittäminen, yrityksen tukena kolme liiketoiminta-asiantuntijaa (toistuva uudistumisen/kehittämisen metodi, Business Model Canvas metodi)
3. Vaihtoehtoisten liiketoimintamallien pitsaus InnoOK:n jäsenistölle sekä palautteiden ja ideoiden kokoaminen (yhteiskehittämisen metodi)
4. Liiketoiminnan Innovointityöpaja 2: liiketoimintamallien jatkokehittäminen yrityksessä
5. Kiinnostavimman liiketoimintamallin valinta ja käyttöönottosuunnittelun aloittaminen (Business Model Canvas metodi)
6. Palvelu toteutetaan yrityksen kanssa yhteisesti sovittavalla aikataululla. Asiantuntijat nimitetään tapauskohtaisesti.

Hinta 5000 e

Ota yhteyttä!

VERKOSTOITUMINEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUKENA

Verkostoituminen avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen, kasvuun ja uudistumiseen. Toimivat ja ajantasaiset verkostot tukevat ja edistävät yrityksen innovaatiotoimintaa ja liiketoiminnan toistuvaa kehittämistä.

Löydä oma asemasi yritysverkostoissa ja arvoketjuissa tai aloita uuden verkoston aikaansaaminen.

InnoOK:n tarjoama palvelu sisältää 4 työpajaa:
Työpaja 1: Tunnistetaan yrityksen verkostoitumisen tarpeet ja mahdollisuudet, analyysi nykytilasta ja toimintaprosesseista
Työpaja 2: Toimenpiteet verkostojen löytämiseksi
Työpaja 3: Toteutussuunnitelma oman verkoston rakentamiseksi
Työpaja 4. Yrityksen nykyisen liiketoiminnan tarkastelu ja muokkaaminen verkostostrategian hyödyntämiseksi
Palvelu toteutetaan yrityksen kanssa yhteisesti sovittavalla aikataululla.

Hinta 4000e 

Ota yhteyttä!

HAASTEESTA IDEAAN, IDEASTA KONKRETIAAN!

Fasilitoitu ideointityöpaja. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen haetaan uusia, tuoreita ratkaisuja haasteisiin, jotka liittyvät tuotteisiin, palveluihin, tiloihin, organisaatioon tai vaikkapa strategiaan.

Osallistavassa yhteistoimintatyöpajassa opetellaan määrittelemään ongelmia ja parannuskohteita sekä hakemaan niihin ratkaisuja tekemällä, keskustelemalla ja dokumentoimalla. Tavoitteena on määritellä parannuskohde ja löytää siihen alustava ratkaisu, jota voidaan lähteä jalostamaan.

Hinta 2000e

Ota yhteyttä!

Haluatko tietää lisää?